SINNSROBØNNEN

 

Gud,
gi meg slik sinnsro

 

at jeg formår å godta

de ting jeg ikke kan forandre,

 

mot til å forandre de ting jeg kan,

 

og forstand til å se forskjellen.

 

 

 

Litt om Al-Anon:

 

Al-Anon Familiegrupper er et verdensomspennende fellesskap

for slektninger og venner av alkoholikere (rusmisbrukere), som deler sine erfaringer,

styrke og håp for å løse felles problemer.

Vi tror at alkoholisme (rusmisbruk) er en familiesykdom, og at det å endre holdninger

kan hjelpe i helbredelsen (egen helse).

 

Al-Anon er ikke tilsluttet noen sekt, trosretning, politisk parti, organisasjon eller institusjon.

Al-Anon engasjerer seg ikke i noen meningsstrid, og støtter ikke eller opponerer mot noen sak.

I Al-Anon er det ingen medlemskontigent.  Al-Anon er  selvforsørgende gjennom egne, frivillige bidrag.

 

Al-Anon har kun ett formål;

å hjelpe alkoholikerens (rusmisbrukerens) familie velkommen, gi dem trøst,

vise forståelse for og ved å gi oppmuntring til alkoholikeren (rusmisbrukeren).

 

Fritt etter "Mot til å forandre - En dag om gangen i Al-Anon II" .

For mere informasjon om Al-Anon:

www.al-anon.no

 

 


 

 


 

Tebars att