SINNSROBØNNEN

gi meg slik sinnsro

Gud,

de ting jeg ikke kan forandre,

at jeg formår å godta

og forstand til å se forskjellen.

Litt om Al-Anon:

Fritt etter "Mot til å forandre - En dag om gangen i Al-Anon II" .

For mere informasjon om Al-Anon:

Kongsvinger-Elvis © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

mot til å forandre de ting jeg kan,

Al-Anon Familiegrupper er et verdensomspennende fellesskap

for slektninger og venner av alkoholikere (rusmisbrukere), som deler sine erfaringer,

styrke og håp for å løse felles problemer.

Vi tror at alkoholisme (rusmisbruk) er en familiesykdom, og at det å endre holdninger

kan hjelpe i helbredelsen (egen helse).

Al-Anon har kun ett formål;

å hjelpe alkoholikerens (rusmisbrukerens) familie velkommen, gi dem trøst,

vise forståelse for og ved å gi oppmuntring til alkoholikeren (rusmisbrukeren).