"Camp Chaos"

2004

 

2006

                

Etter stormen 12. juli 2007

 

 

Snømåking 12. januar 2010

 

 

 

Livet er herlig på Finnskogen!

 

 

Sæmmarstanker