SUNDTREFFET 2011

 Et fellesskapstreff (Al-Anon/AA) 

 

Kjære fellesskapsvenner, gamle og nye venner av Sundtreffet!

 
Årets treff måtte dessverre avlyses pga for få påmeldte, men jeg håper vi kan treffes igjen på Sund 12. - 14. august 2011.
Jeg kommer tilbake med mer informasjon
etter Al-Anon Trøndelags distriktsmøte 30. oktober.
 
mvh
Solveig
sol-hen@frisurf.no

 

 


 

 


 

Tebars att